[Free Best] 香密沉沉烬如霜Author 电线 (Dian Xian) – Bilb-weil.de

นางคือองุ่นน้อยลูกหนึ่งถูกปกป้องไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด มีความสุขที่สุด สงบและร่มเย็นที่สุดนางไม่รู้จักความงาม ไม่รู้จักความหลงใหล ไม่เคยร้องไห้ และไม่รู้จักรักเพราะเจอเขาโลกของนางถึงเปลี่ยนไป เพราะเจอเขา นางจึงรู้ว่าความรักนั้นมีรูปร่างเป็นสิ่งใดก็ได้ เป็นผีเสื้อที่ขยับปีกโบยบิน เป็นหมึกที่ซึมลงไปในกระดาษฟาง เป็นเม็ดทรายที่ปลิวไปตามสายลมเป็นสิ่งใดก็ได้ที่เล็กกระจ้อยร่อยพอจะแทรกเข้าไปอยู่ในสายตาและอกอุ่นของเขาคนนั้น


10 thoughts on “香密沉沉烬如霜

 1. Gundega (Rouzmary) Gundega (Rouzmary) says:

  I'm actually inclined to give it 5 stars, but I guess I'll go with 4...and only because I wish we could've gotten more of the main couple together towards the end. They needed more screen time...page time?

  Heavy Sweetness Ash-Like Frost is one of those few c-novels that's translated by fans. YAY for fan translations! Those people are awesome! Hurray to them!
  One can read it here:
  Prologue and chapters 1-7
  Chapter 8-Final +epilogues
  Final epilogue

  The blurb is actually pretty accurate. For once.

  We've got the heroine - Jin Mi. Who was fed the Unfeeling Pill right after birth, thus the girl can't feel emotions, not truly, and certainly not those like love. Neither can she comprehend them. Add to that her growing up in isolation in Flower World which results in her being ignorant of plenty things...and you can have lots of hilarious scenarios :D
  And also drama. And Jin Mi being pretty awesome in a laid back way. The girl just doesn't care. Tragic & fun. They do say the tragic things are rather hilarious...of the teary kind.
  And lets not forget her birth is a secret of itself. That's pure plot material.

  Then we've got the hot headed hero - Phoenix (eh, he's got a name too, but since he's mostly referred as Phoenix throughout the novel, let's just stick with it). Of course he's powerful. Of course he's handsome. And of course he falls for Jin Mi. Not right away, with time. But he does. Poor guy. Falling for the girl with no ability to truly feel. You can see the added plot material.

  And the other hero...can you call him hero? . Whatever, the other main guy - Night that's also not his real name, but same as above). The eldest son/prince of Heavenly Emperor (Phoenix is 2nd son/prince). If Phoenix is all flame and temper, Night is all calm and coolness. And of course he also ends up meeting Jin Mi. And falling for her. Maybe. So the plot thickens.

  There are other awesome/great/interesting characters, but not gonna go in there, just go read the novel.

  So, with 1 girl and 2 princes it might seem that -daaaamn, a freaking love triangle? - there's a love triangle, right? Not quite. How can there be a love triangle when the girl cannot feel love? Right?
  But hell, even without it (sort of) doesn't mean it wasn't difficult to choose which prince to root for. Because as you read the novel, they both were fangirling worthy. Like, he's cool...but he's cool too. Aaaaah.....what to do!? So yeah, that made one tad undecided, wanted to root for them both. But that was only the beginning...


  So, the plot.
  A birth covered in secrets.
  A girl unable to feel love or comprehend it.
  Raised in isolation and ignorant of the world.
  Two brothers falling for the same girl.
  Old & new hates, revenges and jealousies.

  Don't want to go into too much cuz that would be spoiler territory.
  Just know that Heavy Sweetness Ash-Like Frost was interesting, fun, intriguing, heartbreaking & exciting.
  The title is most appropriate - the author Dian Xian managed to tell the story in a beautiful way, a story about heavy sweetness and ash & frost.

  Gotta check out more of author's works. If they're half as good as this one, I'm in ^^


  * ** *** ** * ** *** ** * ** *** ** * ** *** ** *

  Update:
  Re-read it some time ago because it now has a live action adaption titled Ashes of Love

  The c-drama has 63 episodes with 45 mins per ep.
  (so basically like 3 or 5 US series seasons (depends on episode count per season))

  I gotta say, I liked the drama. Sure, it added some unnecessary stuff with some side characters and wish they'd adapted the epilogue's more closely but other than that - the plot really stayed faithful to the drama and I love that they incorporated the side stories into the plot chronologically as they should be.

  I lurrrrve the drama as I lurrrrve the book :D

  And since nowadays c-dramas tend to have also darn good cgi, it was super beautiful to look at with all the realms the book portrays. And OST is also awesome. I listened to my fav pieces on repeat for weeks.
  Just go read the book and watch the drama :D

  Here, have some eye candy to feast upon:
  description
  description
  description


 2. Fitria Y Fitria Y says:

  I should have known it to not read this book in the morning. I couldn't do anything else except reading for the entire day. The Chinese classic romance really got the pulling to suck me in every time. The same old brand new story, but always manages to hook me nevertheless. And look how pretty the title is! *sigh*
  The interesting part is how the writer writes the analogy of unfated love with making one lover (she is a water goddess) is cursed to be a tear in the eyes of her lover, so she can feel him, but can't see him (since she is inside his eye :D), he also experiences the same. It is the payment for her not appreciate his love while she still could see him and vice versa. And the only time she can finally see him is when he finally cries over her memory and then she disappears along the evaporated tears. Me: Cries riverssss. How cruel the writer fate is.
  This reminds me of the analogy of fated love that was spoken in one of K dramas. One of the drama characters said two fated lovers finally can be together when one becomes a horse and the other becomes the horse's muscles like what????? Ha, ha, ha. After this, nothing in the world will surprise me anymore :D


 3. Melisa Melisa says:

  Edit 12 august 2018
  reread the novel while waiting for the ongoing drama. Truly amazing epic love story. it's worth to enter my favourite list and deserve the 4 stars.


 4. Fatima Fatima says:

  It`s been a long time that I didn`t enjoy read a fantasy-romantic story. The story takes place in the prehistorical era, in a time when the six realms were reigning independently in harmony. The realms featured in this drama are: celestial realm, floral, demon and human realm. Although the members of the first three realms enjoy immortality, who rules supreme on all six realms is the implacable god of Fate.

  It follows a sweet, yet tragic love-story that will have to go through the trials of life and death in order to be purified. This is not a sappy love story. It is well written and it comes with as much action as romance. Heavy Sweetness Ash-like frost, without a doubt, falls into the category of classic fairy-tales, it has all the required elements: the battle between good and evil, an incumbent tragic fate and the attempt to avert it , the forging and purification of the heroes through pain and suffering, the need for a sacrifice in order to restore balance to the world and the presence of a hero willing to do so.

  If love a chinese stories and want read a beautiful romantic story, I recommended it without a doubt.


 5. Lisa Dawn Lisa Dawn says:

  I read a translation of this book because I fell in love with the Chinese drama Ashes of Love on Netflix. The novel reads exactly like a classic fairy tale, which is my favorite genre. Due to the simplicity of the writing, it would have been difficult for me to get a clear image of the rich fantasy world of gods and magic in which the story takes place if I had not already watched it on Netflix. Even the show took a few episodes for me to fully grasp the world, but the imagery was breathtakingly beautiful, and the descriptions in the book simply could not compare. Therefore, I recommend binging Ashes of Love before reading this, as it will be a lot easier to enjoy after seeing a gorgeous visual representation first.

  I also thought the main character was more likable in the show than she was in the book. Jinmi was given a magical pill as a baby that made her incapable of loving, and while the book takes that to the highest extreme, the Ashes of Love series limits it to romantic love only. Therefore, she has very strong feelings toward her friends and family in the series and sheds tears when she loses them, whereas in the book, she is described as not shedding any tears during a critical loss. In both versions, she is hilarious and adorable, and you can clearly see the appeal of all the men who fight for her heart.

  I know it sounds like I'm bashing the book a little in favor of the show, but I did give it five stars, and that's because it's an incredibly original and creative idea that originated with the novel but was executed better in the Ashes of Love series. The idea of a magical girl having her magic and true identity repressed all her life isn't exactly new, but having her love suppressed to the point where she lives thousands of years without knowing what it means to love someone is a fascinating concept.

  You might assume that someone with this curse would become cold and aloof, but Jinmi is warm, fun, cute, and everything you would expect from a fairy tale princess heroine minus the desire to love. Unfortunately, when she ultimately does learn what means, the romance between her and the Phoenix falls a little flat. The Ashes of Love series remedied this by including a beautiful sequence that was not in the book at all in which Jinmi and the Phoenix experienced a lifetime on Earth without their memories of their former lives and shared a beautiful romance that they carried back with them when they returned to the Heavenly Realm.

  Basically, the book feels like a simplistic Brothers Grimm fairy tale, and the Ashes of Love series feels like an extended Disney movie that added gorgeous visuals and enhanced subplots to the simple and sweet story within the novel. Whether or not you read the book, Ashes of Love is definitely worth looking into. It's an incredible 63-episode emotional roller coaster that's full of the most amazing eye candy I have ever seen in a live-action series.


 6. Anna Anna says:

  My first c-novel!
  It's a pity that there isn't an official translation of this book, but I'm so glad that people have sacrificed their free time to translate it. I can't imagine how hard and time consuming it must be. I heard that Dian Xian's writing is really beautiful and it's sad that I couldn't experience it myself, but I found a good translation.
  I watched the drama before reading this and let me tel you that I absolutely LOVED it.
  The novel was surprisingly short. I don't say this often, in fact I don't know, if I've ever said this, but i liked the drama/adaptation better than the book. I felt that the book was too short, we didn't have a chance to bond with the characters or learn more about their backgrounds. However, I was still able to enjoy it and even teared up.
  One of my favourite things about the drama was Phoenix' and Night's relationship. I felt that the book version of Phoenix didn't really care about his brother and the same goes for Night. The drama version of Phoenix was calmer and kinder in general (I have to admit that I liked drama-Phoenix more *hides under a rock*).
  I know that a lot of people dislike Jin Mi and her personality and I can see why, but I really liked her and thought that her innocence made the book funnier (although, I' glad that she was smarter in the drama version). Moreover, I think she is one of the few characters that have a good reason for acting the way they do.


 7. Devi Rajmohan Devi Rajmohan says:

  An epic tale of profound and rare love in the xianxia genre. The novel is even better than its drama adaptation.

  Even the dialogues are poignant, as seen in this quote:
  That day when you came to the demon realm, ...you actually told you loved me. My heart stopped beating in that moment...I forced myself to say those cruel things to you,'Say once,kill once!'. But I knew ...if you said it once more, I would give up everything,...throwing the deepest revenge to the back of my head..

  The dialogues are laced with delightful banter as in:
  Jin Mi, I have come...
  But, I have already accepted the little emperor's bride gifts...
  Ah, what a waste of the six thousand years of divine essence I prepared...
  If so, then I guess I just have to make do.

  The novel is worth reading a thousand times.


 8. Tiffany Tiffany says:

  I decided to give this one a shot after finishing the drama. The drama has 63 episodes but to my surprise, the novel has only 25 chapters and I was like seriously?! I don't really like the drama because honestly, JinMi frustrated me so much there (I know I know, it's not exactly her fault to not be able to feel) so I thought I might like her a bit more in the novel, but seriously this novel is too friggin short and it's not enough to get to know the characters better!! I mean, have you seen Poison Genius Consort?! That novel has like 600+ chapters and the drama just 48eps.


 9. Akhmatova Akhmatova says:

  i read decembi's translation and it was great


 10. °мαggιє° (っ⚈ᴥ⚈)っ™ °мαggιє° (っ⚈ᴥ⚈)っ™ says:

  Despite the MANY qualms I have with this book, the romance is truly heart wrenching near the end. I love the finale so much. Although I still don't understand what makes Jin Mi so attractive to Xu Feng, the groveling, sacrificing, and genuine emotions jerked the tears right outta me. I felt like the ending was a bit abrupt and overall the novel was a little short. Some parts could've been elongated.


  1rst problem: Random ass sex scene out in the open, no less. I didn't realize I was reading erotica. And did I mention she is betrothed to ANOTHER man, who is actually this guy's half-brother?? Cheater much? Not a huge fan of the second lead, but did ya have to cuckold him like that?

  2nd problem: insta love because the girl is beautifullll. Literally has no reason to like her but is still possessive as crap and has wet dreams about her...cringe. Yes, he actually does dream about her like that...not long after meeting her, for that matter!

  3rd problem: Girl is so tstl bc she is so sheltered. As a result, she doesn't even know what a penis!!! And makes many social blunders, which is supposed to be *endearing*

  4th: Jealous love triangle. Between Jin Mi, brooding guy #1 and broodier guy #2. *Gasp! Who will she choose?! She doesn't know!!

  5th: Overall, carbon copy characters with little dimension....each can be summed up it two words: Jin Mi: Selfish Child. Xu Feng: Arrogant abuser. Xiao Yu: Depressing brooder.

  Verdict: Cliche riddled mess...originally was curious about this one since it's being adapted to a tv drama. Apparently it's really popular. Not my cup of tea at all, unfortunately. :/