Audiobooks Anne Adayları ve Hamileler için Karatay Diyeti Author Canan Efendigil Karatay – Bilb-weil.de

Gebelik ncesinde, gebelikte ve lo usal kta yapman z ve yapmaman z gerekenler Prof Canan Karatay bu kez anne baba adaylar , hamileler ve yeni do um yapm anneler i in koruyucu hekimlik sanat n konu turdu Onun nerileri, hamilelere hasta g z yle bakan, s rekli tetkik, ultrason, eker y klemesi vazeden ve do al do uma riskli yaftas yap t r p sezaryene y nlendiren end striyel t p tan farkl elbetteProf Karatay a g re hamilelik d nyan n en do al, en g zel, en umutlu s reci Bu s rece do ru haz rlanmak, ya am bi imini sa l kl hale getirmek gerekiyor Fazla kilo almamak, kandaki eker ins lin de erlerini y kseltmemek, bunun i in de d k glisemik indeksli yiyeceklerle beslenmek gerekiyor Prof Karatay, bebe in h crelerinin sa l kl geli imi ve b t nc l bir anne bebek sa l i in gerekli vitamin, mineral ve aminoasitleri tek tek s ral yor kitab nda Bunlar hangi besin kaynaklar ndan alabilece inizi deBu kitap do al bir kaynak Mevsimine g re bal k, sebze, meyve ve otlar n listesi sa l kl protein kaynaklar yiyeceklerin glisemik indeks tablolar serbest oksijen radikalleri, radyasyon, gebelik ekeri ve diyabet d hil hamilelikteki t m risklerden korunma form lleriZorla t rm yor, kolayla t r yor Prof Karatay.Elinizde huzurlu, s k nt s z ve sa l kl bir hamilelik ge irmeyi arzu eden anneler i in en anlaml hediyeyi tutuyorsunuz Hocan n dedi i gibi Sa l k sizin elinizde Bu kitap okunarak hem erkek ve kad nlarda sebepsiz infertileye kar nlem al nabilir, hem de rahat, sa l kl bir hamilelik, do um, lohusal k ve emzirme s reci ge irilebilir Bebek d nyaya sa l kl gelip sa l kl bir geli im s reci ya ayabilir Do acak bebeklerde a r ya lanma, obezite, diyabet ve bunlara ba l komplikasyonlar nlenebilir Ayr ca do um kilolar da kolayl kla verilebilir Ne dersiniz, sizce de hamilelik, Karatay Diyeti ile daha g zel de il mi Tan t m B lteninden