{Audible} İdeolojik Mahalleden Türkiye'ye Onurlu ÇıkışAuthor Levent Gültekin – Bilb-weil.de

Hepimiz ideolojik mahallelerde ya yoruz Il ml da olsak, radikal de, belli bir evreden kam yoruz teki kabul etti imiz ki ilerle ileti im kuram yoruz Hatta s rekli at yoruzBu ayr mlar, ayr l klar ister istemez ayr mc l a d n yor tekiyle diyalog kurmaya yeltenirsek, kendi mahallemizden olanlar yle diyor Vay Davay satt Hain tekilere yaranmaya al yor teki mahalledekiler ise yle diyor Kendi mahallesinde tutunamad , bize yana yor Ki isel kar i in burada Bizden de il Sonu Mahalleden k p T rkiyeye ge emiyoruz Bir bina d n n, her odada bir grup ya yor Kimse salona inmiyor Di erleriyle bulu muyor Mesele, odadan k p salona inmekte Bu, davay satmak, kendinden vazge mek de ildir T rkiyenin meselelerini hep birlikte, el ele vererek, uzla arak zebilece imizi kabul etmektir Salona inersek, kendi mahallemizdekiler de, di er mahalledekiler de onurumuzu k racak s zler s yl yor, davran lar sergiliyorlar Peki, bu i nas l olacak Onurumuzu koruyarak kafesimizden, odam zdan, mahallemizden nas l kabiliriz Levent G ltekin, kendi maceras zerinden, Onurlu k n m mk n oldu unu s yl yor Son derece samimi, zihin a c ve a rt c bir anlat mla okura a r da bulunuyor, el uzat yor


1 thoughts on “İdeolojik Mahalleden Türkiye'ye Onurlu Çıkış

  1. Kardan Adam Kardan Adam says:

    T rkiyenin gecmi de ve g n m ze anlaml olan m thi Levent G ltekin bey duygular ve Tespitleri.T k Levent bey .