Free books Devran – Bilb-weil.de

Toz duman kenarlardan, ta radan ve kuytulardan, memleketten yoksulluk halleri Utananlar, z lenler, a klar, yevmiyeciler, k k kasabalar, hazin ve uzakta kalan hayatlar Devran, inat ne esiyle ge ip giden zaman n arp kl n anlat yor Umut umut, c mle c mle Evvela mahsus selam ediyor do an g ne Selahattin Demirta , yaral lar n, umars zlar n, kalbi h zla arpanlar n hikayecisi Sofras nda konuk a rlayan, durup durup konu an Doksanlar n ba , ziraat fak ltesini yeni bitirmi im, i g yok hen z G n n o unu evde i projeleri ve gelecek planlar yla ge iriyorum Dile kolay, her g n elli tane i kuruyorum kafamda Hemen para kazanmaya ba lamam laz m diyorum Acayip zengin olas m gelmi , yerimde duram yorum Fakirlik i inde b y m z, fakir fakir okuyup niversiteyi de bitirmi iz Ama her eyin bir sonu oldu una g re fakirli in de bir sonu var de il mi


4 thoughts on “Devran