[read online Prime] Dysgu Cymraeg: Uwch 1 (De Cymru)Author Canolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol – Bilb-weil.de

currently using this book as a textbook in my advanced welsh course in university, and it s exactly as advertised thank you. Hwn yw r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy n dysgu r Gymraeg ar lefel UwchB Mae r llyfr i w ddefnyddio mewn dosbarth Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd geirfa a phatrymau iaith newydd Mae r cwrs yn datblygu r pedair sgil iaith siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando Mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned This is the national Welsh for Adults course book for learners at Advancedlevel B The book is intended for use in a classroom situation Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns The course will provide practice for developing all four language skills speaking, reading, writing and listening