read online ePUB Kanadı Kırık KuşlarAuthor Ayşe Kulin – Bilb-weil.de

Kendi vatan nda bile yabanc d r kanad k r k ku lar lar n Almanyas Nazilerin bask s ndan bunalan Yahudi as ll t p doktoru Gerhard Schlimann, emberin yeterince darald n , kendisi ve ailesi i in tek arenin kald n hisseder Ka mak Ancak i sizli in, sava n habercisi toplumsal karma alar n ve her yere yay lan ayr mc l n cenderesindeki bir d nyada insanca ya anacak bir yer bulmak hi de kolay de ildir Zira Gerhard Schlimann ve di er Yahudilere s z mona geli mi lkeler bir bir s rt evirirken, bir tek Avrupan n k y s ndaki gen bir M sl man lke kucak a ar T rkiye Cumhuriyeti Ay e Kulin, Kanad K r k Ku larda lar n Almanyas ndan lerin T rkiyesine uzanan bir ailenin d rt ku akl k hikayesini anlat yor bizlere S rad , g l , co kulu, inan l kad nlar n hikayesi bu ayn zamanda Elsa, Suzan, Sude ve Esra kendi sanc lar ve de i imlerini vatanlar n n alkant lar ile i i e ya yorlar Kanad K r k Ku lar, vatan sevgi olan herkesin kalbine de ecek