Download pdf Kardeşini Doğurmak: Türkiye’de Ensest GerçeğiAuthor B ra Sanay – Bilb-weil.de

Karde ini Do urmak elini ta n alt na koymaktan ekinmeyen bir kalemin r n Direkt b y d m, b y tt ler B ra Sanay insanl n en karanl k noktas na, en ba lanmaz su una b y k bir cesaretle e iliyor ve ne kadar ac olursa olsun ger e in g z n n i ine bakmaya a r yor bizi Belki de ar nma, bu y zle melerle gelecek B ra gibi duyarl insanlar n ac ekme pahas na yazd , b yle nemli kitaplarla Okurken sars lacaks n z hem de ok sars lacaks n z San r m gerekli olan da bu Z lf Livaneli T rkiyenin en mahrem yerinde g r lmeyen, g rmezden gelinen bir yara Ensest CNNT rk haber spikeri B ra Sanay, y llarca s ren titiz bir al mayla ensest ma durlar ndan ailelere, sosyologlardan ilahiyat lara, hukuk ulardan e itimcilere, psikologlardan adli t p lara kadar her kesimden insanla konu arak T rkiyenin ensest tablosunu ortaya kard