{Read Reading} Livaneli'nin Penceresinden: Batı'nın Kibri ile Doğu'nun Cehli ArasındaAuthor Zlf Livaneli – Bilb-weil.de

Anadolu k lt r n n a r bi imde yara ald n s ylemek zorunday z Elbette iyile ecek bu yaralar yile ece iz Daha nce de kendi kendimizi yaralam t k, onlar n da izi tamamen silinemez ama bu son d nemde yarat lan d manl klar, duygusal b l nmeler, toplumda ncekilerden daha yayg n yaralar bi iminde ortaya kt Bir daha asla hi yaralanmam gibi ya ayamayaca z Y zy llar boyunca b y k k r lma anlar ve sanc l d n mler ya am bir toplum Anadolu insan n n k lt r da arc nda yerini alm b y k bir sanat , nemli bir ayd n Kabilenin d nda kal p onun i in d nenlerin trajedisi Bu kitapta, Livanelinin penceresinden g r nen T rkiye toplumunun manzaras ortaya k yor Kapitalizmin tektiple tirdi i bir d nyada her eye ra men varl n s rd ren insan ar yor Livaneli Reklamlar n, g r lt l televizyonlar n, a aal unvanlar n aras ndan ge ip d ncenin pe ine d yor An ya a sloganlar yla bezenmi bir d nemde, ge mi i terk etmeden, gelecekten vazge meden, toplumuyla ve devletiyle hesapla yor Zafer K senin Z lf Livaneli ile yapt s yle i, evrensel bir entelekt elin portresini sunuyor Livanelinin onlarca y ld r s nanm tav rlar , iktidarlara direnmi s zleri, e ilip b k lmeyen bir ayd n n d nce d nyas Toplumun kalbinden hayata a lan bir pencere