Prime On Dakika Otuz Sekiz SaniyeAuthor Elif Şafak – Bilb-weil.de

Ad Leylayd stanbulun en eski genelevlerini bar nd ran o me um sokakta yer alan g lkurusu renkli evde bilinen ad yla Tekila Leyla yle derdi ona arkada lar , ahbaplar ve m terileri yle derdi ona be kadim dostu Hi istemezdi Leyla kendisinden ge mi zaman diliminde s z edilmesini Ama i te kalbi daha az evvel susmu , soluk al veri i ise hepten kesilmi ti ehrin kenarlar nda bir p kutusuna b rak lm t cans z bedeni Gene de hen z durmam t beyni al yordu hala Tastamam on dakika otuz sekiz saniye boyunca