{Free Reading} Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda: AKP - Cemaat İttifakı Nasıl Dağıldı?Author Ahmet k – Bilb-weil.de

AKP ve Fethullah lar Bir d nem ncesine kadar T rkiyeyi siyasal ve toplumsal olarak birlikte d n t ren iktidar ortaklarYak n ge mi in yol arkada lar imdi Yeni T rkiyenin sava an g leri olarak kar m zdalar Paralel Y r d k Biz Bu Yollarda, Fethullah lar n kanl darbe giri imine giden yolun nas l haz rland n g steriyor, T rkiyenin yak n ge mi ine dair ayr nt l bir analiz sunuyor Kitab n ad kadar ns z n ba l zaten yeterince ipucu veriyor ne okuyaca n za H rs zlar ete, eteler h rs z