Free Textbooks Vatan Yahut Silistre: Türk Edebiyatı Klasikleri - 6Author Nam k Kemal – Bilb-weil.de

Nam k Kemal i in tiyatro, halka do rudan ula abilmesi bak m ndan olduk a nemli bir t rd r Vatan yahut Silistre oyununda da vatan sevgisini t rl duygularla arp t r p nihayet hepsinden st n kararak halka vatan fikrini ve sevgisini a lamak ister K r m Sava n n ya and y llarda Zekiye ve slam Bey aras nda yeni ba layan a k, slam Beyin cepheye gitmesiyle beklenmedik bir hal al r Zekiye slam Beyin ard s ra erkek k l na girerek Silistre savunmas na kat l r ve b ylece sava meydan nda a k n, vatan sevgisinin, millet fikrinin i i e ge ti i olaylar ya an r Vatan yahut SilistreNisan te ilk kez sahnelendi inde halk zerinde g sterilere varan b y k bir co ku yaratm , bu etkinin di er bir sonucu olarak Nam k Kemalin gazetesi bret kapat lm , kendisi de Magosaya s r lm t r Yazar hayattayken Rus aya ve Almancaya evrilen eser, daha sonra pek ok dilde yay mlan r